Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”

Reģistrācijas numurs: 40008034236

Juridiskā adrese: Rīgas iela 38-6, Valmiera, LV-4201

Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

E-pasts: lha@valm.lv

Tālrunis birojā : 64222707 (Lattelecom)

Fakss: 64222707

Birojā Jūs sagaidīs:

Biroja vadītāja Adrija Dumbrovska
Tālrunis 26524882 (LMT)

Ciltsdarba speciāliste Inese Spriņģe
Tālrunis 29510705 (Tele2)

Kā mūs atrast:

LHA bankas rekvizīti:
LATV. HOLŠTEINAS ASOC.
Rīgas 38-6, Valmiera, LV-4201
Reģ. Nr.: 40008034236
SEB banka UNLALV2X
Konta Nr.: LV95UNLA0018000700278

top