Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”

Reģistrācijas numurs: 40008034236

Juridiskā adrese: Rīgas iela 38-6, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Biroja adrese: Beātes iela 23-700, Valmiera, Valmieras nov.,  LV-4201

E-pasts: lha@valm.lv

Tālrunis birojā: 26524882

 
 

Birojā Jūs sagaidīs:

Biroja vadītāja Adrija Dumbrovska
Tālrunis: 26524882 

Ciltsdarba speciālists Emīls Censonis
Tālrunis: 29510705 

Datu ievades operatore Paula Kalniņa

Kā mūs atrast:

LHA bankas rekvizīti:
LATV. HOLŠTEINAS ASOC.
Rīgas 38-6, Valmiera, LV-4201
Reģ. Nr.: 40008034236
SEB banka UNLALV2X
Konta Nr.: LV95UNLA0018000700278

top