Nākotnes zvaigzne 2022

 Piektās Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstādes "Nākotnes zvaigzne 2022" rezultāti

05.08.2022
ZS "Vītoliņi" ("Vītoliņi", Kauguru pagasts, Valmieras nov., LV - 4224)

 

Tiesnesis: Nico Bons (Nīderlande)

Izstādes dalībnieki (Saimniecības):

 1. ZS Mareņi (Valmieras novads)
 2. SIA Pērles A.A.J. (Valmieras novads)
 3. ZS Lapaiņi (Valmieras novads)
 4. ZS Saknītes (Siguldas novads)
 5. ZS Zilūži (Valmieras novads)
 6. ZS Caunītes (Cēsu novads)
 7. ZS Kārkli (Valmieras novads)
 8. SIA Naukšēni (Valmieras novads)
 9. ZS Braslas (Smiltenes novads)
 10. ZS Apsītes (Valmieras novads)
 11. ZS Vītoliņi (Valmieras novads)
 12. ZS Vidus Birzītes (Cēsu novads)

Izstādē piedalījās 41 Holšteinas šķirnes dzīvnieks (27 teles, 14 govis).

Teļu grupas uzvarētāji. No kreisās: ZS “Apsītes” saimniece Ilze Šmite ar Godpilnās atzinības ieguvēju Satīru (ZS “Apsītes”) un izstādītāju Evelīnu Vanagu; teļu rezerves čempione Reivena (ZS “Lapaiņi”) ar izstādītāju Alisi Bezdelīgu un ZS “Lapaiņi” saimnieci Maiju Bezdelīgu; teļu čempione Valmiera (ZS “Saknītes”) ar īpašniekiem Vinetu un Mārtiņu Zalmaņiem, un izstādītāju Sofiju Baltiņu; tiesnesis Nico Bons, rozešu meitene Elīna Freimane, LHA valdes priekšsēdētājs Jānis Grasbergs un šova vadītāja Ieva Rutkovska. Foto: Reinis Rudzītis

 

 

Govju grupas uzvarētāji. No kreisās: LHA valdes priekšsēdētājs Jānis Grasbergs; ZS “Saknītes” saimnieki Mārtiņš un Vineta Zalmaņi ar godpilnās atzinības ieguvēju govi Aringu un izstādītāju Annu Ludriksoni; govju rezerves čempione Nalle (ZS “Saknītes”) ar izstādītāju Dagni Zalmani; govju čempione Barselona ar izstādītāju Evelīnu Vanagu, tiesnesis Nico Bons, šova vadītāja Ieva Rutkovska, rozešu meitene Elīna Freimane, piensaimnieku skolas mentors Elio Noci un jaunā piensaimniece Egita Taube. Foto: Reinis Rudzītis

 

Teļu čempione

 

14    LV026119411242   VALMIERA  (ABRO-SUNFLOWER-MINISTER), ZS "Saknītes"

 

Teļu rezerves čempione

  

15   LV048629710834   REIVENA   (ALH POWER PP-CINDO-BOSCO), ZS "Lapaiņi"

 

Godpilnā atzinība

 

18   LV048826219955   SATĪRA   (NEBULUS PP-DANDY P-JANSSEN), ZS "Apsītes"

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Govju čempione

 

38   LV048825919041  BARSELONA  (GAMBLER-PLANET-BOWSER), SIA “Naukšēni”

 

Govju rezerves čempione

 

37   LV026119410920  NALLE  (GAMBLER-PAXTON-MEIKONS BLACKSTAR),  ZS "Saknītes"

 

Godpilnā atzinība

 

34    LV026119410988   ARINGA   (SILVER  ARROW-PAXTON-PAT), ZS "Saknītes"

 

Labākais tesmenis

38   LV048825919041  BARSELONA  (GAMBLER-PLANET-BOWSER), SIA “Naukšēni”

 Latvijas Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstādes pilnie rezultāti PDF formātā apskatāmi šeit. 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Latvijas Jauno piensaimnieku skola un sacensības

31.07.- 05.08.2022

ZS "Vītoliņi"

 

Jauno piensaimnieku skolas mentori: 

Elio Noci (Itālija)

Andrew Kennedy (Ziemeļīrija)

“Nākotnes zvaigzne 2022” izstādes tiesnesis:

Nico Bons (Nīderlande)

 

 Jauno piensaimnieku skolas kopbilde. Foto: Reinis Rudzītis

 

Jauno piensaimnieku skolas dalībnieki:

 

1. Mazo piensaimnieku grupa (5-9 gadi)

 1. Karolīna Rutkovska     7
 2. Karlīna Vanaga           7     
 3. Waldemar Mekking     7
 4. Jēkabs Rutkovskis      8

2. Mini Junioru grupa (10-12 gadi)

5.   Denija Plūme             10
6.   Nikolajs Mavropulo     10
7.   Amanda Tauriņa         11
8.   Sofija Baltiņa             11
9.   Elīna Siktāre              12
10. Lāsma Bezdelīga        12
11. Airisa Tauriņa             12

3. Junioru grupa (13-17 gadi)

12.  Aleksandra Mavropulo      13
13.  Egita Taube                     15
14.  Evelīna Vanaga                16
15.  Alise Bezdelīga                17

4. Senioru grupa (17-21 gadi)

16.  Ieva Ciukore            18
17.  Anna Ludriksone      21
18.  Alise Vimba             22
19.  Zane Eiduka            22

 

 

Telīšu izstādīšanas konkursa rezultāti:

 Tiesnesis: Nico Bons (Nīderlande)

 

Jauno piensaimnieku čempions   - 13     Egita Taube, 15 gadi

Jauno piensaimnieku rezerves čempions -   14   Evelīna Vanaga, 16 gadi

Godpilnā atzinība -   16   Ieva Ciukore, 18 gadi 

 

Jauno piensaimnieku konkursa uzvarētāji. No kreisās: Godpilnās atzinības ieguvēja Ieva Ciukore, Jauno piensaimnieku rezerves čempione Evelīna Vanaga, Jauno piensaimnieku čempione Egita Taube, tiesnesis Nico Bons, rozešu meitene Elīna Freimane, LHA valdes priekšsēdētājs Jānis Grasbergs un šova vadītāja Ieva Rutkovska. Foto: Reinis Rudzītis

 

TEĻU CIRPŠANAS KONKURSA REZULTĀTI

Tiesnesis: Elio Noci (Itālija)

 

Mini junioru grupa (10-12 gadi):

 

Vārds, Uzvārds

Vecums

1.vieta

ELĪNA SIKTĀRE

12

2.vieta

AMANDA TAURIŅA

11

3.vieta

AIRISA TAURIŅA

12

4.vieta

SOFIJA BALTIŅA

11

5.vieta

LĀSMA BEZDELĪGA

12

6.vieta

DENIJA PLŪME

10

7.vieta

NIKOLAJS MAVROPULO

10

 Junioru grupa (13-17 gadi):

 

Vārds, Uzvārds

Vecums

1.vieta

EGITA TAUBE

15

2.vieta

EVELĪNA VANAGA

16

3.vieta

ALISE BEZDELĪGA

17

4.vieta

ALEKSANDRA MAVROPULO

13

Senioru grupa (17-25 gadi):

 

Vārds, Uzvārds

Vecums

1.vieta

ANNA LUDRIKSONE

21

2.vieta

IEVA CIUKORE

18

3.vieta

ZANE EIDUKA

22

4.vieta

ALISE VIMBA

22

 Latvijas Jauno Piensaimnieku skolas un sacensību pilnie rezultāti PDF formātā apskatāmi šeit.

top