Nākotnes zvaigzne 2018

28. jūlijā Burtnieku zirgaudzētavas manēžā tika aizvadīts Latvija vēl nepieredzēts pasākums- Holšteinas šķirnes dzīvnieku šovs. To organizēja biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”. Izvedot ringā govis un telītes, piedalījās bērni un jaunieši no visas Latvijas, savukārt skatītājos netrūka Latvijas labāko un lielāko Holšteinas šķirnes ganāmpulku saimnieku.

Patiesībā Burtniekos viss sākās ātrāk. Dalībnieki ieradās jau iepriekš, lai divu dienu laikā nozares profesionāļa Singh Vki vadībā apgūtu šova smalkumus- telīšu sagatavošanu. Katram jaunietim tika piešķirta sava telīte, par ko rūpēties, kuru barot, mazgāt, cirpt un apmācīt izvadei. Lai sestdienā varētu radīt kvalitatīvu sniegumu, darbs bija tiešām intensīvs.

 

  1. attēls. Telīšu mazgāšana

 

 

2. attēls. Bērniem jāparūpējas arī, lai telītes tiktu pabarotas un padzirdītas.

 

Lai paspētu sarast ar apstākļiem, iepriekš tika atvestas arī slaucamās govis, un tās izvadei sagatavoja un nocirpa viens no visaugstāk vērtētajiem Lielbritānijas profesionālajiem dzīvnieku sagatavotājiem Richard Bostock, kurš šova dienas rītā parādīja arī ieinteresētajiem skatītājiem, kas un kā tiek darīts, cērpot telīti.

 

3. attēls. Cirpšanas paraugdemonstrējumi pulcina skatītājus

 

Rezultāti

Pasākuma laikā tiesnese no Īrijas Andrea Murphy dzīvniekus vērtēja vairākās kategorijās, un pirmās bija telītes. Sadalītas pēc vecuma četrās klasēs, veselas 19 telītes ringā izveda jaunie piensaimnieki. Par jaunākās klases uzvarētāju kļuva 6 mēnešus vecā telīte Kniede no Gulbenes novada SIA “Brīvzemnieki”, otrā jaunākajā klasē uzvarēja sarkanraibā 8 mēnešus vecā telīte Vanta no z/s “Ceipi 1”, trešajā jaunākajā klasē vislabākos panākumus guva 10 mēnešus vecā Estere no z/s “Vītoliņi”, un vecākās grupas uzvarētāja bija 11 mēnešus vecā Maliena no SIA “Brīvzemnieki”.

 

4. attēls. Jaunākās grupas telīti Kniedi tiesneses vērtējumam nodod izstādītāja Evelīna Vanaga

 

 

5.attēls. Otrās jaunākās grupas uzvarētāja telīte Vanta ar izstādītāju Agnesi Strodi.

 

6. attēls. Trešās jaunākās klases telītes.

 

7.attēls. Vecākās telīšu klases uzvarētāju Malienu izstāda telītes saimnieks Mārtiņš Bitenieks.

 Pēc visu klašu novērtēšanas sākās telīšu čempionāts, kura ringā tika izvestas pa divām labākajām telītēm no katras klases. Par pirmā Latvijas Holšteinas šova telīšu čempioni kļuva jau iepriekš minētā Kniede, kā rezerves čempione viņai sekoja pirmās klases otrās vietas ieguvēja Mika no Z/s “Ceipi 1”, un atzinību ieguva vecākās grupas uzvarētāja Maliena.

8.attēls. 2018. gada pasākuma visskaistākās telītes.

 

Vieta

Dzīvn. vārds

Izcelsme

Īpašnieks

Vecums

Izstādītājs

1. klase

1

Kniede

Greenway-Pilot-Misters

SIA Brīvzemnieki, Gulbenes nov.

6m

Evelīna Vanaga

2

Mika

Miami-Paxton-Justus

z/s "Ceipi 1", Burtnieku nov.

6m

Gustavs Šēnbergs

3

Smiltene

Miami-Castle-Feature

z/s "Ceipi 1", Burtnieku nov.

7m

Elizabeta Gorodko

4

Dollija

Bumblebee-Pilot-Cindo

SIA Brīvzemnieki, Gulbenes nov.

6m

Lizete Krustiņa

2. klase

1

Vanta

PotentRed-LibertyP- DanRed

z/s "Ceipi 1", Burtnieku nov.

8m

Agnese Strode

2

Nisa

Volga*RC-Toronto-Forest

z/s Saknītes, Krimuldas nov.

9m

Ginta Meikulāne

3

Rucava

Nirvana-Planet-Shot

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Paula Strode

4

Mūzika

Nirvana-Shot-Belter

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

9m

Mārtiņš Bitenieks

5

Beļģija

Anderson-Marion-OHunt

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

9m

Andris Ludriksons

3. klase

1

Estere

Trump- Belter-Ranger

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Kristīne Kļaviņa

2

Sallija

Fuelup-RugerP-Malawi

SIA Brīvzemnieki, Gulbenes nov.

10m

Gints Grandbergs

3

Zvaigznāja

Nirvana-Falkner-Sana

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Egils Rutkovskis

4

Platīna

Anderson-Shot-Marion

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Ieva Ciukore

5

Joma

Trump-Gabor-Rolex

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Sandra Grundštoka

4. klase

1

Maliena

Deyja-Beau-Wyman

SIA Brīvzemnieki, Gulbenes nov.

11m

Mārtiņš Bitenieks

2

Afēra

Baunty-Mostars-Roman

z/s Saknītes, Krimuldas nov.

11m

Dagne Zalmane

3

Eldorada

Nirvana-Planet-Rolex

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Andris Ludriksons

4

Belgrada

Nirvana-Bowser-Sana

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

10m

Anna Ludriksone

5

Rāzna

Mayflower-Shot-Sana

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov.

11m

Sabīne Pēča

 

Telīšu čempionātam sekoja divas slaucamo govju klases. Šos dzīvniekus ringā izveda pašu saimniecību pārstāvji. Vispirms tika novērtētas pirmās laktācijas govis- pirmo un otro vietu ieguva vaislinieka Planet meitas Adelīna un Alma no z/s “Vītoliņi”, trešajā vietā Slītere no Elmāra Pēča saimniecības.

 

9.attēls. Savu govi Slīteri ringā izved Sabīne Pēča.

 

Pirmpienēm sekoja otrās laktācijas govis, un starp tām uzvarēja govs Ģimene, otro vietu ieguva govs Rītupe, abas no z/s Vītoliņi. Par slaucamo govju čempioni kļuva Adelīna, rezerves čempione- Ģimene.

 

10.attēls. 2018. gada skaistākās govis un "Vītoliņu" saime

 

Vieta

Dzīvn. vārds

Izcelsme

Īpašnieks

Izslaukums

1. laktācija

1

Adelīna

Planet-Sana-Dison

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov

60,9 kg

2

Alma

Planet-Davis-Marion

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov

57,1 kg

3

Slītere

Kruizs-Mateuss-Tims

Elmārs Pēčs, Jaunpiebalgas nov.

26,1 kg

2. laktācija

1

Ģimene

Potter-LuckyMike-Rembrandt

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov

1(262) 9718-4,38-3,46-23

2

Rītupe

Gabor-Potter-OHunt

z/s Vītoliņi, Beverīnas nov

1(305) 12781-3,09-2,97-21

 Ne mazāk svarīgi bija novērtēt arī jauno piensaimnieku prasmes, izvedot dzīvniekus ringā, un šī vērtēšana notika atsevišķā kategorijā, kur tiesnese jauniešus sarindoja pēc izstādīšanas prasmēm, un profesionāls izstāžu govju sagatavotājs Richard Bostock no Lielbritānijas novērtēja, cik pareizi telītes ir nocirptas. Arī jaunie piensaimnieki tika sadalīti klasēs atbilstoši vecumam, un par jaunākās klases uzvarētāju kļuva Elizabeta Gorodko, kas pārstāv z/s “Ceipi 1”. Otrajā jaunākajā klasē labākā bija Paula Strode no Varakļānu novada z/s “Laduži”. Trešajā jaunākajā klasē uzvarēja z/s “Vītoliņi” pārstāvis Egils Rutkovskis, un vecākajā klase vislabāk veicās Gintam Grandbergam no Auces novada z/s “Dukāti”. Par jauno piensaimnieku čempionu kļuva Gints Grandbegs, rezerves čempione- vecākās klases otrās vietas ieguvēja, studente, topošā piensaimniece Sandra Grundštoka. Patiešām, iespēja piedalīties (un, kā redzams, arī gūt labus rezultātus), ir visiem- arī tiem, kas nav LHA biedri, arī tiem, kuri nepārstāv nevienu saimniecību, pietiek ar interesi un vēlmi darboties!

Summējot ringā iegūtos punktus par izstādīšanu un cirpšanu ar punktiem, ko par mācīšanos un progresu piešķīra dalībnieku mentors Singh Vki, bet par attieksmi un komandas darbu- viena no pasākuma organizatorēm Ieva Krustiņa, labākie dalībnieki vecuma grupā 13-25 gadi bija Paula Strode, Anna Ludriksone, Sandra Grundštoka, Egils Rutkovskis, Ginta Meikulāne, Ieva Ciukore un Dagne Zalmane balvā ieguva apmaksātu dalību Eiropas jauno piensaimnieku skolā. Ļoti labus rezultātus uzrādīja arī divpadsmitgadīgās meitenes, kuras ir par jaunu braucienam uz Beļģiju, tāpēc saņēma naudas balvas. Savukārt jauno piensaimnieku vērtējuma absolūtais līderis Gints Grandbergs ieguva iespēju atbalstīt Latvijas komandu Eiropas jauno piensaimnieku skolā Beļģijā.

 

Paldies!

Lai šovs vispār notiktu, lielākais grūdiens bija valsts atbalsta saņemšana pasākuma "Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem" ietvaros. Kad projekts bija apstiprināts un daļa naudas jau ieskaitīta kontā, atkāpšanās ceļa vairs nebija, nācās meklēt telpas, dzīvniekus, dalībniekus, atbalstītājus un palīgus.

Vislielākais paldies visiem, kas veltīja savu laiku un darbu, lai pasākums izdotos! Paldies bērniem un jauniešiem, kas intensīvi mācījās un strādāja no agra rīta līdz vēlam vakaram, īpašs paldies Annas un Andra, kā arī Egila ģimenēm! Paldies palīgiem Edītei Meikulānei un Zanei Višņevskai, tiesneses asistentam Mārtiņam Zicmanim! Par bezatlīdzības inventāra nomu paldies zemnieku saimniecībām “Tiltgaļi”, “Kūdras” un “Ozoli”!

Esam ļoti (ļoti, ļoti!) pateicīgi tiem saimniekiem, kas nenobijās un atveda savus dzīvniekus uz pasākumu- Elmāram Pēčam, SIA “Brīvzemnieki” un zemnieku saimniecībām “Vītoliņi”, “Ceipi 1” un “Saknītes”!

Paldies par viesmīlību Burtnieku zirgaudzētavai! Pirmo reizi organizējot pasākumu, daudzas lietas pirms tam vēl nav skaidri saprotamas- ko un kā labāk darīt, tāpēc paldies saimniekiem Ilonai un Jāni Jurašiem par pacietību un elastīgu jautājumu risināšanu! 

Un, protams, sakām paldies pasākuma atbalstītājiem SIA “Vidzemes veterinārais serviss”, “Dimela Veta”, “Horst serviss”, AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”! Ar darbarīkiem un inventāru palīdzēja SIA “Pakavs”, “CowCare” un “CowGenetics”, savukārt dalībnieku apbalvošanā palīdzīgu roku sniedza LPKS “Piena loģistika” un ZS “Kūdras”.

Paldies arī visiem skatītājiem un interesentiem, uz tikšanos jau otrajā Latvijas Holšteinas šķirnes dzīvnieku šovā!

 

Ieva un Baiba LHA birojā

Foto: Reinis Rudzītis

top