Lepojamies

LHA izcilības 2021

LHA biedru kopsapulcē, kas notika 2022.gada 29.jūnijā Valmierā, viesnīcā "Wolmar" par izciliem sasniegumiem 2020./2021. pārraudzības gadā balvas LHA biedriem tika pasniegtas 4 nominācijās:

 1. LHA izcilība - Ražīgākā pirmpiene 2021

 Holšteinas melnraibās
Vieta
Saimniecība
Īpašnieks
Vārds
ID
Laktācija
Izsl.
Tauki
Olbaltumv.
T+O
SŠS
kg
%
kg
%
kg
kg
1.vieta
ZS CERIŅI
Aldis Kļaviņš
RUCAVA 
LV048795111021
1
 18726
 3,68
 689,2
 3,33
 623,3
 1312,5
 82
2.vieta
ZS KALĒJIŅI 1
Kaspars Putrālis
PRINCE
LV046033010474
1
 18432
 3,19
 588,5
 3,04
 560,5
 1149,0
 8
3.vieta
SIA JĀŅLEJAS
Antra Kuģeniece
GAMMA
LV050512715063
1
 16440
 3,01
 495,3
 2,8
 460,7
 956
 23
Holšteinas sarkanraibās
Vieta Saimniecība Īpašnieks
Vārds
ID
Laktācija
Izsl.
Tauki
Olbaltumv.
T+O
SSŠ
kg
%
kg
%
kg
kg
1.vieta
SIA ZEMTURU PIENS
Kārlis Višņevskis
GRĒTA2
LV048634719054
1
12612
2,92
368,4
3,17
399,2
767,6
62
2.vieta
ZS PAUGURI
Uldis Innis
ZILUPE
LV024920213066
1
12520
3,45
431,9
3,18
397,8
829,7
87
3.vieta
ZS PUNČI
Kārlis Feldmanis
KŪMA
LV026396910797
1
12142
3,46
420,4
3,12
379,4
799,8
54

2. LHA izcilība - Ražīgākā govs 2021

Holšteinas melnraibās
Vieta Saimniecība  Īpašnieks 
Vārds
ID
Laktācija
Izsl.
Tauki
Olbaltumv.
T+O
SŠS
kg
%
kg
%
kg
kg
1.vieta
ZS CERIŅI
Aldis Kļaviņš
KETIJA
LV048795110834
2
22055
3,87
853,1
2,97
654,2
1507,3
94
2.vieta
ZS KALĒJIŅI 1
Kaspars Putrālis
GOZE
LV046033019750
3
20927
2,76
577,1
3,13
654,2
1231,3
11
3.vieta
SIA PĒRLES A.A.J.
Jānis Pastars
MĒRGAVA
LV048521119483
5
19761
3,5
691,8
2,84
560,3
1252,1
25

Holšteinas sarkanraibās

Vieta   Saimniecība   Īpašnieks
Vārds
ID Laktācija
Izsl.
Tauki
Olbaltumv.
T+O
SŠS
kg
%
kg
%
kg
kg
1.vieta
ZS PILSLEJAS
Uldis Krievārs
BRENCE
LV000555519139
2
16164
3,46
559,9
3,09
499,1
1059
28
2.vieta
ZS KALĒJIŅI 1
Kaspars Putrālis
NOKTIRNE
DE1265306574  
4
15238
3,69
562,9
3,4
517,4
1080,3
27
3.vieta
ZS LEJASZOSĒNI
Jānis Jēgers
ARKTIKA
LV014208810650
3
15222
5,22
794,2
3,28
499,3
1293,5
813

 3. LHA izcilība 2021 - Tauku + olbaltumvielu kg (govs)

Holšteinas melnraibās
 Vieta   Saimniecība   Īpašnieks Vārds ID Laktācija Izsl. Tauki Olbaltumv. T+O

SŠS

kg % kg % kg kg
1.vieta ZS CERIŅI Aldis Kļaviņš KETIJA LV048795110834 2 22055 3,87 853,1 2,97 654,2 1507,3 94
2.vieta SIA BRĪVZEMNIEKI Gunta Biteniece LIZETIŅA LV014175315195 2 18176 4,8 872,4 3,11 565,6 1438 11
3.vieta ZS TILTGAĻI Māris Bošs RUTĪNA LV048080810551 3 15919 5,08 808,5 3,48 554,2 1362,7 20

Holšteinas sarkanraibās

 Vieta  Saimniecība   Īpašnieks   Vārds   ID  Laktācija  Izsl.  Tauki  Olbaltumv. T+O SŠS
kg  %  kg  kg kg 
1. vieta ZS LEJAS ZOSĒNI Jānis Jēgers ARKTIKA  LV014208810650 3 15222  5,22  794,2  3,28  499,3  1293,5 813
2. vieta SIA ZEMTURU PIENS Kārlis Višņevskis PEKAUSE LV046345110181 4 15228  4,44  676,4 3,3  502,2  1178,6 18
3. vieta Z/S KALNTONTES Aigars Kalve  MEKA LV048004410830 6 14179 4,17  591,3 3,53 500,7  1092  10

 4. LHA izcilība 2021 - Ciltsdarba precizitāte

Vieta Saimniecība Īpašnieks Ganāmpulka nr. Veikto ierakstu skaits
1.vieta Z/S TĪRUMKALNI Aigars Dulbergs LV0485215 874
2.vieta ZS KALNA-PUTNI Daiga Pūce LV0304361 445
3.vieta ZS SIVECI-1 Gatis Salmiņš LV0023358 232
 
LHA Atzinība par precīzu ciltsdarba ievadi SIA LESTENE Egīls Seņkāns LV0445800 2277

   

top