Pārraudzība

Produktīvākie ganāmpulki pēc 2020./2021. pārraudzības gada izslaukuma

Lauksaimniecības datu centrs ir publicējis rezultātus par 2020./2021. piena pārraudzības gadu. Šajā pārraudzības gadā vidējais piena izslaukums ir palielinājies par 150 kg, sasniedzot 8320 kg, taču, salīdzinot ar iepriekšējā pārraudzības gada vidējā izslaukuma pieaugumu, varētu teikt, ka kāpums arī ievērojami mazāks. Vidējais tauku saturs pienā – 4.02% (334,2kg) un vidējais proteīna saturs 3,36% (279,5 kg), vidējais somatisko šūnu skaits 222 tūkst. mL-1. Aplūkojot LDC pieejamo informāciju, var secināt, ka pēdējo gadu tendence turpinās, jo ir samazinājies ganāmpulku un slaucamo govju skaits, proti, par 228 ganāmpulkiem un 2 tūkstošiem slaucamo govju. Attiecīgi uz 2021. gada 30. septembri Latvijā bija 3547 ganāmpulki, kuri nodarbojas ar piena lopkopību un 115,6 tūkstoši slaucamo govju.

Ar lielu lepnumu varam paziņot, ka no pārraudzībā esošajiem TOP 25 produktīvākajiem ganāmpulkiem 2020./ 2021. pārraudzības gadā 16 saimniecības ir LHA biedri. 

Nr.p.k. Ganāmpulka nr. Īpašnieks Novads Govis uz 30.09.2021 Izslaukums, kg Tauki (%) Tauki (kg) Olbaltumvielas (%) Olbaltumvielas (kg) SŠS 1000/mL-1
1. LV0487951 ZS Ceriņi  Valmieras  379 15081 3,98 600 3,35 506 136
2. LV0460330 ZS Kalējiņi 1 Smiltenes 522 14748 3,50 516 3,29 485 177
3. LV0141753 SIA Brīvzemnieki Gulbenes  367 14568 3,99 582 3,25 474 205
4. LV0485211 SIA Pērles A.A.J. Valmieras 351 14125 3,82 539 3,34 472 86
5. LV0505127 SIA Jāņlejas  Ventspils 529 13669 3,43 469 3,24 443 179
6. LV0000714 Fiziska persona Bauskas 7 13473 4,42 595 3,54 477 199
7. LV0261164 ZS Mazlauri Siguldas 80 13454 4,24 571 3,40 458 64
8. LV0480044 ZS Kalntontes Valmieras 118 13377 3,54 474 3,34 447 169
9. LV0123709 ZS Dukāti  Dobeles 118 13130 3,37 443 3,29 433 184
10. LV0480860 ZS Sporas Valmieras 188 13107 3,59 471 3,27 429 116
11. LV0485215 ZS Tīrumkalni  Valmieras  168  13028  3,81  497 3,33  434  95
12. LV0383601  SIA Vidzemes Putniņi  Siguldas  456  12874  3,79  488  3,31  426  111 
13. LV0005555  ZS Pilslejas  Aizkraukles  1149  12829  3,55  456  3,28  420  178 
14. LV0485002  ZS Kalnapaipuži  Valmieras  102  12754  3,98  507  3,33  425  117 
15. LV0188167  ZS Kalna Dambrāni  Jēkabpils  700  12733  3,19  406  3,15  402  180 
16. LV0162301  ZS Rudeņi  Jelgavas  340  12713  3,71  472  3,21  409  155
17. LV0264032  SIA PAUKES  Limbažu  131  12621  3,94  497  3,30  417  195 
18. LV0481571  ZS Mareņi  Valmieras  63  12620  3,82  483  3,40  429  197 
19. LV0263969  ZS Punči  Limbažu  65  12439  3,79  472  3,35  417  129 
20. LV0220172  Fiziska persona Kuldīgas  15 12433  3,77  469  3,31  412  109 
21. LV0440564  ZS Lapsas  Tukuma  119  12433  3,64  453  3,41  424  143 
22. LV0124602  LLUMPC Vecauce  Dobeles  639  12423  3,78  470  3,29  409  99 
23. LV0480808  ZS Tiltgaļi  Valmieras  187  12353  3,96  490  3,29  407  117
24. LV0610081  ZS ŠTOBBE  Talsu  44  12305  3,64  447  3,44  423  252 
25. LV0403014  SIA RĪTNIEKI  Saldus  164  12304  3,58  441  3,38  416  262 
Ar izceltu druku - LHA biedru saimniecības
*Govju skaits uz 2021. gada 30. septembri
Avots: LDC
 

Latvijas ražīgākās piena lopkopības saimniecības 

Topa līderi jau ceturto gadu pēc kārtas ir  Z/S “Ceriņi”, jau otro gadu savu vietu ir noturējuši Z/S “Kalējiņi 1”, ieņemot 2. vietu. Lai gan abām saimniecībām ir izdevies noturēt līderu pozīciju, šajā pārraudzības gadā abu ganāmpulku vidējie izslaukumi ir nedaudz samazinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo pārraudzības gadu.  Godpilno trešo vietu šogad ir izcīnījusi saimniecība SIA Brīvzemnieki.

Visražīgākais piena ganāmpulks ir atrodams Valmieras novada  Jeru pagastā, kur saimnieko Kļaviņu ģimene. Zemnieku saimniecībā “Ceriņi” šajā pārraudzības gadā tika slauktas 379 slaucamās govis. Vidējais izslaukums bija 15 081 kg piena ar piena sausnas saturu 3,98 % tauki  un 3,35% proteīna.

Otrs ražīgākais ganāmpulks ir meklējams Smiltenes novadā. Z/S “Kalējiņi 1” ir vislielākais ganāmpulks, kurā slaucamo govju skaits uz 30. septembri bija 522. Vidējais izslaukums bija 14 748 kg piena, tauku saturs bija 3,50% un olbaltumvielu saturs bija 3,29%.

Trešais ražīgākais piena ganāmpulks ir Gulbenes novadā - SIA ‘’Brīvzemnieki.’’. Vidējais izslaukums no pārraudzībā esošās govs bija 14 568 kg piena. Piena sastāvā esošie tauki bija 3,99% un 3,25% proteīna.

 

Holšteinas govis   - vēljoprojām visražīgākās Latvijā

Katrs gads piena lopkopībā strādājošajiem lauksaimniekiem atnes jaunus izaicinājumus. Nozares attīstībai ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas, kā arī mērķtiecīgs un neatlaidīgs darbs. Produktivitātes kāpināšana ir iespējama saimniecībā uzlabojot dzīvnieku turēšanas apstākļus, ieviešot inovācijas, kā arī mērķtiecīgi strādājot ar pieejamajiem ģenētikas resursiem, izkopjot kvalitatīvu un augstražīgu ganāmpulku.

Latvijā iepriekšējā pārraudzības gadā vislabākās Holšteinas šķirnes govis pēc izslaukuma bija Z/S “Ceriņi”. Visražīgākā Holšteinas govs Latvijā pagājušajā pārraudzības gadā bija Ketija, no kuras tika izslaukts 22055 kg piena, Dārta – 21807 kg, Soho ar 21634 kg un Roko – 20471 kg lielu izslaukumu. Z/S “Kalējiņi-1” var lepoties ar ceturto visražīgāko govi valstī – no Gozes tika iegūti 20927 kg piena. Piektā ražīgākā Holšteinas govs atrodas ZS Kalntontes, govs Odiņa ražīgāko Holšteinas govju topā ir jau otro gadu pēc kārtas, šogad ar izslaukumu – 20738 kg.

Holšteinas šķirnes slaucamās govis ar sausnas bagātāko pienu ir “J. Gierkena Z/S” ganāmpulkā. No Elas tika izslaukti 20406 kg piena, no kuriem tauku un proteīna kg summa sastādīja 1562.2 kg (tauki 4,01%, 817,9kg un proteīns 3,65%, 744,3kg).
Z/S “Ceriņi” labākās četras Holšteinas govis ar augstāko tauku un olbaltumvielu summu ir Dārta ar izslaukumu 21807 kg piena, no kuriem tauku un proteīna  kg summa sastādīja 1514.4 kg ( tauki 3,81%, 831,6  kg un proteīns 3,13%, 682,8 kg), Ketija – 22055 kg piena, kur piena sausnas kopsumma bija 1507,3 kg (tauki 3,87 %, 853,1% un proteīns 2,97,  654,2 kg), Aļaska – 18892 kg piena, no kuriem tauku un proteīna kg summa bija 1502.7 kg ( tauki 4,5% 849,5kg un proteīns 3,46%, 653,2 kg) un Roko – 20471 kg piena ar tauku un proteīna kopsummu 1458.3 kg (tauki 3,86%, 789,7kg un proteīns 3,27% un  668,6 kg).  Saimnieki var lepoties ar savām govīm – Juglu, Spēli 2, Klasiku, Kaņepi, Emiju, Betu, Islandi, Tatru, Soho un Baltu, kuras arī ieņem vietas top 20 Labāko Holšteinas šķirnes govju sarakstā pēc pēc tauku un olbaltumvielu daudzuma summas pēdējā noslēgtā laktācijā.

Novadu produktīvākie ganāmpulki

Pēc iepriekšējā gada novadu reformas, jaunizveidotais Valmieras novads var lepoties ar produktīvāko ganāmpulku valstī – Z/S “Ceriņi” ar vidējo izslaukumu 15081 kg piena. Novadā atrodas astoņi no top 25 produktīvākajiem ganāmpulkiem –Ķoņu pagasta saimniecība SIA “Pērles A.A.J.” (14125 kg), Lodes pagasta Z/S “Kalntontes” (13377 kg), Naukšēnu pagasta Z/S “Sporas” (13107 kg), Ķoņu pagasta Z/S “Tīrumkalni”(13028 kg), Ķoņu pagasta  Z/S “Kalnpaipuži” (12754 kg), Rencēnu pagasta Z/S “Mareņi” (12620 kg) un Naukšēnu pagasta  Z/S “Tiltgaļi” (12353 kg).  

Godu Smiltenes novadam dara Z/S “Kalējiņi -1 ” ar ieņemto otro vietu valsts produktīvāko ganāmpulku topā ar vidējo izslaukumu 14748 kg.
Gulbenes novads var lepoties ar SIA “Brīvzemnieki” panākumiem, ieņemot topa godpilno 3. vietu ar vidējo ganāmpulka izslaukumu 14568 kg.

Biedrības ‘’Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas’’ lepnumi

Ar lielu lepnumu varam paziņot, ka no pārraudzībā esošajiem top 25 produktīvākajiem ganāmpulkiem 2020./2021. pārraudzības gadā 16 saimniecības ir LHA biedri.
Vēlamies uzslavēt visus mūsu biedru ganāmpulkus, kas uzrādījuši teicamus sasniegumus un spējuši uzturēt augstu izslaukumu, ierindojoties valsts topā: Z/S “Ceriņi”, Z/S “Kalējiņi-1”, SIA “Brīvzemnieki”, SIA “Pērles A.A.J.”, Ventspils novada saimniecība “SIA Jāņlejas”, Siguldas novada saimniecības: Z/S “Mazlauri” un SIA “Vidzemes Putniņi”, Z/S “Kalntontes”, Z/S “Sporas”, Z/S “Tīrumkalni”, Aizkraukles novada saimniecība “Z/S Pilslejas”, Jelgavas novada saimniecība Z/S “Rudeņi”, Limbažu novada saimniecības “SIA Paukes” un Z/S “Punči”, Z/S “Mareņi” un Z/S “Tiltgaļi”.

Izsakām lielu paldies Jums par Jūsu ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem 2020./ 2021. pārraudzības gadā. Lai nākošais pārraudzības gads ir vēl ražīgāks nekā pērnais! Lai veicās!

 
top