Vaislinieki

Publicēti vaislinieku vērtējumi 2016. gada 4. ceturksnī

 

2015. gadā LHA sertificētie vaislinieki

Tā kā ciltsdarba panākumus un ģenētisko progresu pamatā nosaka buļļi, kas tiek izmantoti katras jaunās paaudzes iegūšanai, īpaša uzmanība jāpievērš tam, kādu buļļu vaislas materiāls tiek sertificēts izmantošanai Latvijā un kā tas atbilst ciltsdarba programmā izvirzītajiem mērķiem. 2015. gadā LHA piešķīrusi 34 jaunus sertifikātus vaislas materiāla izmantošanai Latvijā un pagarinājusi 27 sertifikātus.

Lai nodrošinātu populāciju uzlabojoša vaislas materiāla sertifikāciju, 2015. gada novembrī tika iesniegti ciltsdarba programmas labojumi, kuros noteikts, ka mākslīgajā apsēklošanā izmantojamajiem vaisliniekiem buļļu meitu izslaukuma ciltsvērtībai ir jābūt +300 kg piena un vairāk attiecībā pret Latvijas ģenētisko bāzi. Izvērtējot 2015. gadā LHA sertificētos buļļus, tika secināts, ka visu buļļu vērtējumi ir veikti ASV, kur ģenētiskā bāze piena izslaukumam ir 12244 kilogrami, savukārt Latvijā šī bāze ir 7541 kg. Tātad visu buļļu, kuriem LHA piešķīrusi sertifikātus, ciltsvērtība piena pieaugumam ir vairākus tūkstošus kilogramu virs Latvijas ģenētiskās bāzes, pat tie, kuru vērtējums šai pazīmei ASV ir negatīvs.

Kā redzams 1. attēlā, arī Latvija ciltsdarbā seko pasaules tendencēm, izmantojot arvien vairāk buļļu ar genoma vērtējumu. Šis vērtējums, lai gan ar mazāku ticamību (75%) un lielāku iespējamo risku, palīdz paātrināt ģenētisko progresu un samazināt paaudžu intervālu, tai pašā laikā dodot daudz lielāku pārliecību par vēlamo rezultātu kā mākslīgās apsēklošanas buļļi bez zināmas ciltsvērtības.

 1. attēls. Sertificējamo buļļu skaita tendence atkarībā no vērtējuma veida.

Sekojot pasaules tendencēm, arī līdz Latvijai nonākuši buļļi, kas dažādo ganāmpulku īpašnieku izvēli. Lai uzlabotu dzīvnieku labturību un ļautu izvairītos no jaundzīvnieku atragošanas, iespējams sēklot savas govis ar buļļiem, kam ir dominantais bezragu gēns- 2015. gadā LHA sertificēti 3 Holšteinas šķirnes buļļi, kam bezragu gēns ir heterozigotā stāvoklī (P) un viens bullis, kam šis gēns ir homozigotā stāvoklī (PP). Divi no sertificētajiem HM buļļiem ir ar recesīvo sarkanās apmatojuma krāsas gēnu (*RC).

Kā iepriekš minēts, visu buļļu vērtējumi ir veikti ASV, tāpēc ir iespējams savā starpā salīdzināt visu buļļu ciltsvērtības un aprēķināt vidējos rādītājus. Veicot salīdzināšanu un novērtējot atbilstību ciltsdarba programmai (3. tabula), secināts, ka pēc vidējiem vērtējumiem 2015. gadā sertificētie buļļi palīdzēs sasniegt Holšteinas šķirnes ciltsdarba programmas mērķus un uzlabot populācijas rādītājus, taču turpmāk, sertificējot vaislas materiālu, jāpievērš lielāka uzmanība krustu slīpuma vērtējumam, jo, lai gan vidēji vērtējums tuvojas optimālajam, izvērtējot buļļus pa vienam, redzamas pārāk lielas novirzes uz vienu vai uz otru pusi.

 

Piens, kg

Prot, %

Prot., kg.

TDZ

TPP

KS

PAA

Visi buļļi

1003

0,00

31

0,85

1,29

-0,15

1,12

Buļļi ar genoma vērtējumu

1080

0,01

35

1,10

1,68

-0,12

1,42

Buļļi ar pēcnācēju vērtējumu

913,3

-0,01

26

0,58

0,88

-0,29

0,79

2015. gadā sertificēto buļļu vidējās ciltsvērtības

Lai uzlabotu rādītājus individuālos ganāmpulkos, kas strādā pēc Holšteinas šķirnes ciltsdarba programmas, tiek rekomendēts izmantot tādas pāru atlases programmas, kas nodrošina ganāmpulka izlīdzināšanu, eksterjera pazīmju uzlabošanu, kā arī izslēdz nevēlamo recesīvo gēnu un haplotipu nēsātāju savstarpējus pārojumus.

top