Vaislinieki

2021. gadā sertificēto Holšteinas šķirnes vaislas buļļu vidējās ciltsvērtības 

  Piens (kg) Tauki (%) Olbaltumvielas (%) Tesmeņa indekss Kāju indekss Ķermeņa salikuma indekss
Vaislas buļļi ar pēcnācēju vērtējumu +739,6 +0,043 +0,017 0,906 0,534 0,601
Vaislas buļļi ar genomu vērtējumu +977,5 +0,103 +0,045 1,138 0,472 0,058
Vaislas buļļi, kuriem pagarināts sertifikāts  +364,13 -0,1 +0,2 0,22 0,25 0,55
Visi sertificētie buļļi  +693,7 +0,015 +0,027 0,75 0,418 0,403

Sekojot pasaules tendencēm, arī Latvijā plašāk tiek izmantots vaislas buļļu bioprodukts, kuri ir ģenētiski toli (bez ragiem). Lai uzlabotu labturības prasības un ļautu izvairīties no jaundzīvnieku atragošanas, ir iespējams sēklot teles un govis ar vaisliniekiem, kuriem ir dominantais homozigotais bezragu gēns, kas buļļu katalogos tiek apzīmēts ar PP. Tāpēc ciltsdarba speciālistiem un arī pašiem saimniekiem vajag saprast, ka ir risks izvēlēties heterozigotu (katalogos apzīmēts ar P) bulli, ja ir izvirzīts mērķis iegūt tolas govis. Jo, ja govīm nav vērtēts genoms, tad precīzi nevar noteikt šī gēna alēļu variantus. Ja govis arī ir heterozigotas, varbūtība, ka pēcnācējam būs ragi, ir 25%.
2021. gadā mūsu organizācija sertificēja 8 Holšteinas šķirnes buļļus, kuriem bezraga gēns ir heterozigotā stāvoklī (P) un 15 buļļi kuriem šis gēns ir homozigotā stāvoklī (PP). Trīs no HM buļļiem bija ar recesīvo sarkanās apmatojuma krāsas gēnu (*RC)  

Visu vaislas buļļu vērtējumi bija veikti ASV, tāpēc bija iespējams savā starpā salīdzināt un visu buļļu ciltsvērtības rādītājus. Tabulā ir redzama situācija par pagājušajā gadā sertificēto buļļu vidējām ciltsvērtībām, pēc šiem rādītājiem var veikt salīdzināšanu un novērtēt atbilstību audzēšanas programmai. Var secināt, ka buļļi tiek saprātīgi izmantoti, jo viņi palīdz sasniegt Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programmas mērķus un uzlabot populācijas rādītājus. Pagājušajā gadā sertifikātus saņēmuši vaislinieki, kuri ir piena produktivitātes uzlabotāji, tas liecina par saimniecību interesi paaugstināt sava ganāmpulka izslaukumu. Eksterjeru indeksi norāda uz eksterjera pazīmju labošanu, kur kopskatā vislabākos indeksus norāda vaislas buļļi pēc genoma vērtējuma.

Vaislinieki, kuriem tika pagarināti sertifikāti, uzrādījuši labus rezultātus, gan produktivitātes, gan eksterjera īpašību uzlabošanā, tāpēc saimnieki izvēlas turpināt darbu savās saimniecībās, tieši ar šiem vaisliniekiem. 

top