Lineārā vērtēšana

Lineārās vērtēšanas eksperti, kuriem ir noslēgts līgums ar LHA 

 1. Maruta Vecozola
 2. Ērika Everte
 3. Skaidrīte Kubuliņa
 4. Vita Bērziņa
 5. Rasma Kārkliņa
 6. Ausma Arāja
 7. Līga Ničiporuka
 8. Ilze Strode
 9. Mārtiņš Zicmanis
 10. Vizma Sileniece
 11. Līga Kubuliņa
 12. Ģirts Ante
 13. Ina Sēle
 14. Inga Švītiņa
 15. Jānis Silavs 
 16. Anda Leikuma
 17. Dzintars Rancāns 
 18. Edīte Rekēviča
 19. Enda Bartuševica
 20. Astrīda Lediņa
 21. Astra Inne
 22. Ļubova Sveikate
 23. Sigita Lukaže
 24. Linda Ptičkina

Lai sazinātos ar kādu no ekspertiem, kontaktus jautājiet LHA biroja vadītājai (tel. 26524882, e-pasts lha@valm.lv)

top