Pakalpojumu cenrādis

Pakalpojumu izcenojumi piena šķirņu govju ganāmpulkos

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Likme

Pamata izcenojums par vienību, EUR

LHA biedru saimniecība

Cena bez PVN

Cena ar PVN

1.

Izcelšanās dokumentu sagatavošana:

 

  • Izcelšanās sertifikātu sagatavošana

1 sertifikāts

 

14,00

16,94

Bez maksas*

 

  • Ciltskartiņas izskatīšana un apstiprināšana

1 ciltskartiņa

7,00

8,47

Bez maksas*

2.

Sertifikātu sagatavošana vaislinieku izmantošanai dabīgajā lecināšanā:

 

  • Uzsākot vaislas darbību

1 sertifikāts

28,00

33,88

Bez maksas*

 

  • Atkārtota sertifikācija

1 sertifikāts

14,00

16,94

Bez maksas*

3.

Sertifikātu sagatavošana vaislas materiālam:

 

  • Sākotnējā sertifikācija + ierakstīšana ciltsgrāmatā

1 sertifikāts

17,65

21,36

Bez maksas*

 

  • Atkārtota sertifikācija

1 sertifikāts

2,40

2,90

Bez maksas*

4.

 

Buļļu eksterjera vērtēšana (gadījumos, kad beidzies valsts apmaksāts pakalpojums, vai normatīvajos nav paredzēta pakalpojumu apmaksa)

 

1 bullis

16,50

(+ transporta izdevumi )

19,97

(+transporta izdevumi)

 

Bez maksas*

5.

 

Dzīvnieku atlase ārzemēs

 

 

 

 

1 dzīvnieks

21,00

+ ceļa un viesnīcas izdevumu apmaksa

25,41

+ ceļa un viesnīcas izdevumu apmaksa

 

Bez maksas*

6.

Par govs ierakstīšanu ciltsgrāmatā (gadījumos, kad beidzies valsts apmaksāts pakalpojums)

 

 

1 dzīvnieks

 

2,50

 

3,03

 

Bez maksas*

7.

Sertificētas personas piesaiste jauna pārrauga vai vērtētāja apmācīšanai, sagatavotības izvērtēšana, apliecinājuma izrakstīšana sertifikāta vai apliecības saņemšanai.

 

 

1 apliecinājums

 

2,50

 

3,03

 

Bez maksas*

8.

Sludinājumu ievietošana LHA mājas lapā

 

 

1 sludinājums

2,00

2,42

Bez maksas*

 

 

1 dzīvnieks

2,00

2,42

Bez maksas*

*ja ir apmaksāti biedru naudas rēķini

top