Pakalpojumu cenrādis

Pakalpojumu izcenojumi piena šķirņu govju ganāmpulkos

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Likme

Pamata izcenojums par vienību, EUR

LHA biedru saimniecība

Cena bez PVN

Cena ar PVN

1.

Izcelšanās dokumentu sagatavošana:

 

  • Izcelšanās sertifikātu sagatavošana

1 sertifikāts

 

17,00

20,57

Bez maksas*

 

  • Ciltskartiņas izskatīšana un apstiprināšana

1 ciltskartiņa

7,00

8,47

Bez maksas*

2.

Sertifikātu sagatavošana vaislinieku izmantošanai dabīgajā lecināšanā:

 

  • Uzsākot vaislas darbību

1 sertifikāts

34,00

41,14

Bez maksas*

 

  • Atkārtota sertifikācija

1 sertifikāts

17,00

20,57

Bez maksas*

3.

Dzīvnieku atlase ārzemēs

1 dzīvnieks

21,00

25,41+ ceļa un viesnīcas izdevumi

Bez maksas*

4.

Sertificētas personas piesaiste jauna pārrauga vai vērtētāja apmācīšanai, sagatavotības izvērtēšana, apliecinājuma izrakstīšana sertifikāta vai apliecības saņemšanai.

 

 

1 apliecinājums

 

7,10

 

8,59

 

Bez maksas*

5.

 Sludinājums

1 sludinājums

5,00

6,05

Bez maksas*

*ja ir apmaksāti biedru naudas rēķini

top