Notikumi

Latvijas jaunieši mācās Eiropas jauno piensaimnieku skolā

Ieva Krustiņa, 
biedrības “ Latvijas Holšteinas šķirnes lopu 
audzētāju asociācija” ciltsdarba speciāliste
 

Agri 30. augusta rītā Rīgas lidostā pulcējās grupiņa Latvijas jauniešu, lai dotos mācīties uz Beļģiju, uz Eiropas jauno piensaimnieku skolu. Mazliet miegaini, mazliet samulsuši, mazliet nezinot, kas īsti viņus sagaida, bet tomēr zinātkāri un pilni apņēmības. Tie bija Latvijas jaunie piensaimnieki, kuri saposušies ceļā uz Beļģiju, uz Eiropas jauno piensaimnieku skolu. Latvijas komandu organizēja biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”, un komandas sastāvā bija divi Gulbenes novada pārstāvji- Līna Berga no ZS “Augstkalni” un Mārtiņš Bitenieks no SIA “Brīvzemnieki”, kā arī Anna Ludriksone no ZS “Kūdras” Mazsalacas novadā, Egils Rutkovskis no ZS “Vītoliņi” Beverīnas novadā un Gints Grandbergs no ZS “Dukāti” Auces novadā.

Eiropas jauno piensaimnieku skola tikusi izveidota 1999. gadā ar mērķi iemācīt jaunajiem piensaimniekiem labāk iepazīt dzīvniekus, sagatavot tos izstādēm un veikt korektu izvadi izstādes ringā. Ik gadu to organizē Valonijas lauksaimniecības dzīvnieku asociācija (Association Wallonne de l’elevage). Skola paredzēta jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem. Pasākuma pirmajos gados tajā bija pārstāvētas tādas valstis kā Beļģija, Francija, Nīderlande un Vācija, taču šobrīd dalībnieki ierodas no visas Eiropas, un šogad pirmo reizi piedalījās arī komanda no Latvijas.

Eiropas valstis, kurās govju izstādes ir ierasta lieta, savas komandas veido no vietējo izstāžu uzvarētājiem, tādējādi uz pasākumu sūtot labākos no labākajiem jau ar pieredzi šai jomā, Latvijas komandā šogad bija jaunieši, kurus pieteica viņu saimniecības. Jaunieši bez priekšzināšanām, kuri bija gatavi apgūt smalko govju izstāžu pasauli no iekšpuses. Lai arī pazīstami ar programmu, mūsu dalībnieki nebija gatavi, ka būs jāstrādā tik intensīvi- no pieciem rītā līdz deviņiem vakarā darbs vai mācības, vienīgie īstie pārtraukumi tikai ēdienreizēs. Un pirms izstādes dienām arī nakts dežūras pie savas komandas dzīvniekiem!

Programmā šogad piedalījās 136 dalībnieki. Mācības tika organizētas četrās valodu grupās- angļu, vācu, franču un nīderlandiešu, un tās vadīja 9 līderi. Šie cilvēki bija pasākuma dvēsele- ne tikai profesionāļi ar lielu pieredzi govju izstāžu organizēšanā, dzīvnieku un dalībnieku sagatavošanā, sacensību tiesāšanā un dzīvnieku vērtēšanā, bet arī sava darba entuziasti, atsaucīgi, atvērti un iedvesmojoši.

Pirmajā pasākuma dienā katram dalībniekam tiek piešķirta sava telīte, par kuru jārūpējas visā programmas laikā un kuru izmantot kā mācību līdzekli. Telītes atved no tuvējā reģiona saimniecībām- Latvijas komandas dalībniekiem telītes bija no 3 dažādām saimniecībām. Visus praktiskos darbus pēc apmācības- mazgāšanu, cirpšanu, vadāšanu katrs dalībnieks veic ar savu teli, un arī vērtējumu daļēji ietekmēja tas, kāda telīte katram trāpījusies.

Pēc trim intensīvām mācību dienām seko divas dienas, kad iegūtās zināšanas un prasmes tiek vērtētas- gan teorētiskās pārbaudes, gan māka izvest telītes izstādes ringā. Lai arī Latvijas dalībnieki pasākumā ieradās bez iepriekšējas sagatavotības, viņu rezultāti pārsteidza- pārspēt kaut vienu no dalībniekiem, kas ir ieradies ar priekšzināšanām un vēlmi uzvarēt, ir milzīgs sasniegums. Tas pierāda, ka Latvijas jaunieši ir ne vien gatavi mācīties, bet to arī dara, īsā laikā apgūstot lielu informācijas apjomu un spējot to uzreiz pielietot. Tā kā viss apgūstamais bija pavisam jauns, jaunieši izpelnījās uzslavas no līderiem par lieliskām darbaspējām un ātro progresu, ko spēja parādīt.

Latvijas pārstāvju sniegums sacensībās bija necerēti labs. Annas telīte LADYDREAMS bija savā grupā ieguva 3. vietu, sagādādama pirmo patīkamo pārsteigumu. Tikmēr Egils lieliski startēja izvades sacensībās, savā vecuma grupā pārspējot divus par sevi pieredzējušākus dalībniekus. Mārtiņa telīte SUNSHINE bija vienīgā no Latvijas komandai piešķirtajiem dzīvniekiem, kas savā grupā ieguva 2. vietu, tā iekļūdama finālā. Savukārt Līna parādīja lielisku prasmi dzīvnieku novērtēšanā- teorijā un telīšu vērtēšanā iegūstot lielāko punktu skaitu no saviem komandas biedriem, bet govju vērtēšanā savācot maksimālos iespējamos punktus! Ginta telīte BEAUTY DE BOIS SEIGNEUR pirmajā izstādes dienā ieguva ceturto vietu savā grupā, bet pats jaunietis otrajā izstādes dienā ieguva necerēti labu rezultātu izvades sacensībās, iegūstot trešo vietu savā vecuma grupā. Ginta individuālais sniegums – 70. vieta no 136. dalībniekiem- ir izcils dalībniekam bez iepriekšējas pieredzes, un arī visaugstākais sasniegums visai Latvijas komandai.

Valstīs, kur govju izstādes ir gadu desmitiem ilgusi tradīcija, bērni un jaunieši tiek iesaistīti jauno piensaimnieku kustībā, tur apgūstot prasmes, kas tiem noder vēlāk- iemācās ievērot noteikumus, strādāt komandā, pazīt un novērtēt dzīvniekus. Interesi rada arī iespēja satikt un iepazīt domubiedrus. Ļoti svarīga ir arī vēlme uzvarēt sacensībās, izaudzēt un izvēlēties labākos dzīvniekus izstādei, tā veicinot ciltsdarba pamatzināšanu apguvi.

Šobrīd Latvijā jauno piensaimnieku kustība nav attīstīta, taču, lai to izveidotu un turpinātu, Latvijas Holšteinas asociācija aizveda pirmos piecus jauniešus un arī LHA darbiniekus iepazīties ar govju izstāžu tradīcijām. Pieredze un iedvesma ir gūta, tagad tikai turpināt! Turpināt tā, lai nākamgad Eiropas jauno piensaimnieku skolā Latvijas jaunieši ierastos savas jau esošās zināšanas uzlabot un uzlabot šī gada rezultātu.

No kreisās- Anna, Līna, Gints, Egils, Mārtiņš

 

Pasākuma laikā fotogrāfijas ik dienas tika ievietotas arī LHA Facebook lapā, ja nesekojāt līdzi, varat apskatīt te: 1. dienavēl 1. diena2. diena3. diena4. diena5. diena.

 

TRAKTORDIENA 2016

28. maijā piedalījāmies Traktordienā Tērvetes novadā, sagatavojām radošās aktivitātēm gan maziem, gan lieliem un jaunāko informāciju par piena cenu monitoringu. Vislielākā piekrišana bija gotiņu darbnīcai, kurā pēc sagatavotajiem paraugiem katrs varēja sagatavot savu gotiņu. 

Vislielākais paldies mūsu brīvprātīgajam palīgam Annai, bez kuras nebūtu tapis tik daudz gotiņu.

LHA izcilība 2015

LHA biedru kopsapulcē, kas notika 10. martā Kauguru pagastā, viesu namā "Brūtes" par izciliem sasniegumiem 2014./2015. pārraudzības gadā balvas LHA biedriem tika pasniegtas 7 nominācijās:

LHA izcilība 2015 - Ražība HM

Mūsu vis-vis-visražīgākās govis un viņu saimnieki. 
1. vieta- ZS Ceriņi (ar vairākām govīm, no kurām visražīgākā- REINA, LV048795110023- iedevusi 21245 kg piena savā 6. laktācijā)
2. vieta- ZS Kalējiņi 1 (ar vairākām govīm, no kurām izcilākā- ESEJA, LV046033018465- 3. laktācijā saražojusi 18300 kg piena)
3. vieta- ZS Brieži ar govi ZILGME, LV048818414693, no kuras 4. laktācijā izslaukti 17658 kg piena.

LHA izcilība 2015 - Ražība HS

Labāko sniegumu šai kategorijā iepriekšējā pārraudzības gadā uzrādījušas govis šajās zemnieku saimniecībās:
1. ZS"Ceriņi" (govs ZVĀRTA, kas savā 5. laktācijā saražojusi 15693 kg piena),
2. ZS "Kalntontes" (no govs OKERAS viņas 3. laktācijā izslaukti 15293 piena)
3. ZS "Kalējiņi 1" (govs DŪDA, kura 5. laktācijā iedevusi 14989 kg piena).

LHA izcilība 2015 - Tauku+olbaltumvielu kg

Par govju saražoto piena tauku un olbaltumvielu kopsummu balvas ieguva
1. ZS Vītoliņi (govs ALEKSA, savā 2. laktācijā saražojusi 1431 kg piena tauku un olbaltumvielu, ar tauku saturu 5,37%; govs LETIJA 5. laktācijā 1323 kg piena tauku un olbaltumvielu ar tauku saturu 5,43% ),
2. ZS Ceriņi (no govs REINAS 6. laktācijā iegūti 1410 kg piena tauku un olbaltumvielu),
3. ZS Laņģi (govs MOLLA, piena tauku un olbaltumvielu daudzums 6. laktācijā 1309 kg).

LHA izcilība 2015 - mūža ražība

Par govju mūža ražību balvas ieguva
1.ZS Pilslejas (govs MELDRA, pašlaik rit 10. laktācija, iedevusi 134032 kg piena),
2. ZS Ceriņi (govs REINA, pašlaik rit 7. laktācija, izslaukti 119305 kg piena),
3. ZS Zīvāni (govs OKTE, izslaukums 10 laktācijās 113190 kg).

Ar 20 izcilāko govju sarakstiem katrā nominācijā varat iepazīties sadaļā Holšteinas govs -> izcilākās govis.

LHA izcilība 2015 - izslaukums

      Govju skaits Izslaukums, Tauki Olbaltumvielas T+O, SŠS
      kg kg % kg % kg
1. vieta ZS Ceriņi  Aldis Kļaviņš 233 13968 525 3,76 443 3,17 968 105
2. vieta ZS Kalējiņi-1 Kaspars Putrālis 421 13425 522 3,89 447 3,33 969 114
3.vieta ZS Vītoliņi Ģirts Rutkovskis 83 12664 551 4,35 426 3,36 977 62

LHA izcilība 2015 - ciltsdarba precizitāte

LHA kā ciltsdarba organizācijai ļoti svarīga ir ciltsdarba un pārraudzības precizitāte, tāpēc šogad pirmo gadu tika apbalvoti labākie nominācijā "LHA izcilība 2015- ciltsdarba precizitāte", izvērtējot, cik akurāti un savlaicīgi tiek veikti ziņojumi par izmaiņām mūsu biedru ganāmpulkos LDC datubāzē.
Šai nominācijā apbalvojumus ieguva:
1. SIA Ogres piens
2. ZS Pilslejas
3. SIA Brīvzemnieki

20 precīzāko saimniecību un to pārraugu, kā arī visu saimniecību, kas ierakstus veikušas bez kļūdām, sarakstu atradīsit sadaļā Biedriem -> Nozares aktualitātes.

LHA izcilība 2015 - personība

LHA apbalvojumu par ieguldījumu Holšteinas šķirnes attīstībā Latvijā saņēma divi veterinārārsti, kuru paveiktais ir nenovērtējams. Egils Juitinovičs un Andris Zālītis. Cilvēki, kuri ne tikai paši strādā saskaņā ar labākajiem pasaules sasniegumiem, bet spēj iedvesmot tam savus zemniekus. Bez viņiem Holšteinas šķirne un Latvijas piensaimniecība kopumā šodien izskatītos citādi.
Paldies!

 

Pateicamies arī visiem atbalstītājiem, kuri apbalvošanu padarīja jo patīkamāku:

SIA "CowGenetics" un "CowCare"

SIA "Agrera"

SIA "Vidzemes Veterinārais serviss"

Food Union.

 

 

Mūsdienu izaicinājumi piena lopkopības saimniecībās.

2016. gada marta sākumā LHA organizēja semināru ciklu par piensaimniekiem aktuālām tēmām- ganību perioda organizāciju, tesmeņu veselību, kā arī slaukšanas robotu plusiem un mīnusiem. Semināri notika 3 vietās Latvijā- Riebiņu kultūras namā Latgales reģionā, Kauguru pagasta kultūras namā pie Valmieras un Tumes kultūras namā netālu no Tukuma. Seminārus vadīja James Husband- veterinārārsts un liellopu ēdināšanas speciālists, viņš arī viens no neatkarīgās veterināro konsultāciju firmas EBVC dibinātājiem. Ikdienā James sniedz konsultācijas un organizē apmācības progresīvākajām piena lopkopības saimniecībām, kooperatīviem, piena pircējiem, praktizējošiem veterinārārstiem, farmācijas kompānijām un lopbarības ražotājiem visā pasaulē, dzīvnieku veselības un slaucamo govju ēdināšanas speciālists ar pasaules vārdu.

Sava Latvijas apmeklējuma laikā James sniedza arī individuālas konsultācijas vairākās saimniecībās.

Melnraibo govju dienas Vācijā

No 2016. gada 29. līdz 30. janvārim LHA ciltsdarba speciāliste Ieva Krustiņa un biroja vadītāja Baiba Vecozola piedalīsies 40. starptautiskajās Melnraibo govju dienās Vācijas pilsētā Osnabrikā, lai iepazītu Vācijas kolēģu pieredzi pasākumu organizēšanā.

top